Aanmelden voor de Week van de Uitwisseling 2021

Doet jouw organisatie mee aan de ‘Week van de Uitwisseling’? Dan kun jij je hier opgeven voor een uitwisselingsdag bij meerdere deelnemende organisaties. Aanmelden kan van maandag 8 maart 2021 tot en met zondag 25 april 2021.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Week van de Uitwisseling? Kijk dan op de website van Werken in Friesland.

Datum/Tijd Organisatie
24/05/2021 - 04/06/2021
09:00 - 21:00
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Aegon
Aegon, LEEUWARDEN FR
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Dienst Terugkeer en Vertrek
Dienst Terugkeer en Vertrek, Den Haag Zuid-Holland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
DUO, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Gemeente Noardeast-Fryslan
Gemeente Noardeast-Fryslân, Dokkum Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Hanzehogeschool - sector Economie, Recht en Vastgoed
Hanzehogeschool Groningen, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Hanzehogeschool - sector Kunst, Muziek en/of Dans
Hanzehogeschool Groningen, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Hanzehogeschool - sector Maatschappij, Educatie en Gezondheid
Hanzehogeschool Groningen, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Hanzehogeschool - sector Techniek, Bouw en Constructie
Hanzehogeschool Groningen, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
NHL Stenden - Educatie: Lerarenopleidingen en PABO
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
NHL Stenden - Interesse en richting nog niet voldoende duidelijk: open brede oriëntatie werken en studeren
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
NHL Stenden - Service en Business
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
NHL Stenden - Technology en ICT
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
NHL Stenden - Zorg en Welzijn
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Rabobank
Rabobank, Heerenveen Friesland
31/05/2021
00:00
Smart Group (Ondernemerschap) = VOL
Smart Group, Drachten Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
SSC-I (Ministerie van J&V)
SSC-I (Ministerie van J&V), Veenhuizen Drenthe
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
SSC-I (Veenhuizen) = VOL
SSC DJI, Veenhuizen Drenthe
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Tuin in de Stad = VOL
Tuin in de Stad, Groningen Groningen
31/05/2021 - 04/06/2021
00:00
Woningcorporaties - Samenwerkingsverband
Loopbaaninitiatief, Heerenveen Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
09:00 - 17:00
Omrop Fryslân = VOL
Omrop Fryslân, Leeuwarden Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
09:30 - 16:00
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
09:30 - 16:30
Gemeente Opsterland
Gemeente Opsterland, Beetsterzwaag Friesland
31/05/2021 - 04/06/2021
09:30 - 16:00
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Weststellingwerf, Wolvega Friesland
31/05/2021
09:45 - 13:15
Gemeente Leeuwarden (31 mei 2021)
Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Friesland
31/05/2021
10:00 - 16:30
FUMO (31 mei 2021) = VOL
FUMO, Grou Friesland
31/05/2021
10:00 - 11:30
Set In (31 mei 2021) = VOL
Set In, Leeuwarden Friesland
31/05/2021
13:30 - 16:30
Doc-Direkt - Wij brengen overheidsinformatie op orde
Winschoten, Winschoten Groningen
31/05/2021
15:00 - 16:30
Intercoach = VOL
InterCoach, Den Haag Zuid-Holland
01/06/2021 - 02/06/2021
00:00
Abiant Uitzendbureau (Joure)
Abiant Joure, Joure Friesland
01/06/2021 - 02/06/2021
00:00
Abiant Uitzendbureau (Surhuisterveen)
Abiant Surhuisterveen, Surhuisterveen Friesland
01/06/2021 - 02/06/2021
00:00
Abiant Uitzendbureau (Veenwouden)
Abiant Veenwouden, Feanwâlden Friesland
01/06/2021
00:00
Douane Nederland = VOL
Douane (locatie Leeuwarden), Leeuwarden Friesland
01/06/2021
00:00
Emmens Bakkie Koffie = VOL
Emmens Bakkie Koffie, Emmen Drenthe
01/06/2021
00:00
Toolbox = VOL
Toolbox, Emmen Drenthe
01/06/2021
00:00 - 15:00
Webinar verbeteren financiële situatie (Grip op je knip) - CNV Vakmensen
CNV Vakmensen, Groningen Groningen
01/06/2021
09:00 - 12:00
Rijksuniversiteit Groningen + gesprek met projectmanager vastgoed Martin Kranenborg
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Groningen
01/06/2021
09:00 - 12:00
Rijksuniversiteit Groningen + gesprek met promovendus Stefan van Tongeren
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Groningen
01/06/2021
09:00 - 12:00
Rijksuniversiteit Groningen + gesprek met secretaresse Christine Timmerman = VOL
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Groningen
01/06/2021
09:00 - 12:00
Rijksuniversiteit Groningen + gesprek met technisch directeur CIT Anke Breeuwsma
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Groningen
01/06/2021
09:00 - 12:00
Rijksuniversiteit Groningen + gesprek met universitair docent rechtsgeleerdheid Rosalie Koolhoven
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Groningen
01/06/2021
09:00 - 12:30
ROC Friese poort (Kennismaking met ondersteunende functies) = VOL
ROC Friese Poort, Leeuwarden Friesland
01/06/2021
09:00 - 12:30
ROC Friese Poort (Werken/ervaringen o.a. als docent in het onderwijs)
ROC Friese Poort, Leeuwarden Friesland
01/06/2021
09:00 - 15:00
Stichting Doarpswurk = VOL
Stichting Doarpswurk, Raerd Friesland
01/06/2021
09:30 - 11:30
CJIB = VOL
CJIB, Leeuwarden Friesland
01/06/2021
09:30 - 12:00
Doc-Direkt - Wij brengen overheidsinformatie op orde
Winschoten, Winschoten Groningen
01/06/2021
09:30 - 12:00
RDW
RDW – Registratie en Informatie, Veendam Groningen
01/06/2021
09:45 - 13:15
Gemeente Leeuwarden (1 juni 2021) VOL
Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Friesland
01/06/2021
10:00 - 11:30
Alfa-college = VOL
Alfa-College, Groningen Groningen
01/06/2021
10:00 - 12:00
Smart Group (Loopbaancoaching)
Smart Group, Drachten Friesland
01/06/2021
13:00 - 16:00
Gasunie
NV Nederlandse Gasunie, Groningen Groningen
01/06/2021
13:00 - 17:00
Het Kasteel - Groningen
Het Kasteel, Groningen Groningen
01/06/2021
13:30 - 15:30
CJIB
CJIB, Leeuwarden Friesland
01/06/2021
14:00 - 16:00
Caparis - Drachten
Caparis NV, Drachten Friesland
02/06/2021
00:00
Cvites - Loopbaancoaching en organistieadvies = VOL
CVites, Emmen Drenthe
02/06/2021
00:00
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Assen Drenthe
02/06/2021
00:00
Emmens Bakkie Koffie = VOL
Emmens Bakkie Koffie, Emmen Drenthe
02/06/2021
09:30 - 12:30
Vanboeijen
van Boeijen, Assen Drenthe
02/06/2021
10:00 - 11:30
Set In (2 juni 2021)
Set In, Leeuwarden Friesland
02/06/2021
10:00 - 11:30
Smart Group (Kleur en Stijl) = VOL
Smart Group, Drachten Friesland
03/06/2021
00:00
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân, Sneek Friesland
03/06/2021
00:00
Provincie Fryslân
Provincie Fryslân, Leeuwarden Friesland
03/06/2021
00:00
Toolbox = VOL
Toolbox, Emmen Drenthe
03/06/2021
09:00 - 12:00
Gemeente Waadhoeke = VOL
Gemeente Waadhoeke, Franeker Friesland
03/06/2021
09:00 - 11:30
RDW - ICT
RDW – ICT, Groningen Groningen
03/06/2021
09:00 - 12:00
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Leeuwarden Friesland
03/06/2021
09:00 - 12:00
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest, Groningen Groningen
03/06/2021
09:00 - 16:00
Wetterskip Fryslân = VOL
Wetterskip Fryslân, Leeuwarden Friesland
03/06/2021
09:30 - 16:00
Dienst Noardwest Fryslân (Team Bedrijfsvoering/ Interne zaken: HRM en Communicatie)
Dienst Noardwest Fryslân, Franeker Friesland
03/06/2021
09:30 - 16:00
Dienst Noardwest Fryslân (team Inkomen/ Uitkeringsadministratie) = VOL
Dienst Noardwest Fryslân, Franeker Friesland
03/06/2021
09:30 - 16:00
Dienst Noardwest Fryslân (Team Werk en Participatie) = VOL
Dienst Noardwest Fryslân, Franeker Friesland
03/06/2021
09:30 - 13:00
Dienst Noardwest Fryslân (team Wmo en Jeugd)
Dienst Noardwest Fryslân, Franeker Friesland
03/06/2021
09:30 - 15:30
Friesland College
Friesland College, Leeuwarden Friesland
03/06/2021
09:30 - 12:00
Gemeente Heerenveen (workshop Digitalisering)
Gemeente Heerenveen, Heerenveen Friesland
03/06/2021
09:30 - 12:00
Gemeente Heerenveen (workshop Duurzaamheid)
Gemeente Heerenveen, Heerenveen Friesland
03/06/2021
09:30 - 12:00
Gemeente Heerenveen (workshop: Werken van buiten naar binnen)
Gemeente Heerenveen, Heerenveen Friesland
03/06/2021
09:30 - 11:30
Ontwikkel Uitblinkers = VOL
Ontwikkel Uitblinkers, Burgum Friesland
03/06/2021
09:45 - 13:15
Gemeente Leeuwarden (3 juni 2021)
Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Friesland
03/06/2021
10:00 - 16:00
Noorderlink = VOL
Noorderlink, Groningen Groningen
03/06/2021
10:00 - 16:00
Tresoar
Tresoar, Leeuwarden Friesland
03/06/2021
10:30 - 12:00
Gemeente Smallingerland
Gemeente Smallingerland, Drachten Friesland
03/06/2021
13:00 - 17:00
Het Kasteel - Groningen
Het Kasteel, Groningen Groningen
03/06/2021
13:30 - 15:00
Webinar balans mantelzorg-werk-privé (Zorgen dat werkt niet lekker) - CNV Vakmensen
CNV Vakmensen, Groningen Groningen
04/06/2021
00:00
SSC DJI
SSC DJI, Veenhuizen Drenthe
04/06/2021
00:00
Zielewind = VOL
Zielewind, Leens Groningen
28/09/2021 - 30/09/2021
00:00
NHL Stenden - Academie Communicatie en Media, opleiding Creative Business in september
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland