Week van de Uitwisseling

In de week van 30 mei tot en met 3 juni 2022 organiseren we in samenwerking met Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord, de Week van de Uitwisseling. Medewerkers konden zich tot en met 17 april inschrijven voor één organisatie naar keuze. Ruim 600 medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt!

Deelnemende organisaties aan zet

In de week na de sluitingsdatum hebben we de deelnemerslijsten verstuurd naar de deelnemende organisaties. Nu zijn zij aan zet. Van hen hoor je het programma en wanneer de uitwisselingsdag precies plaatsvindt. Ben je als medewerker verhinderd? Meld je dan af bij de organisatie af waarvoor jij hebt aangemeld. Het contact e-mailadres vind je op de pagina van het evenement (hieronder klikken op de naam van de organisatie).

Wat is de Week van de Uitwisseling?

Wil je meer weten over wat de Week van de Uitwisseling is? Kijk dan op de website van Werken in Friesland.

Datum/Tijd Organisatie
23/05/2022
Hele dag
Veiligheidsregio Fryslân (Brandweer, GGD en Crisisbeheersing) VOL!
Veiligheidsregio Fryslân, Heerenveen Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Agentschap Telecom (Afdeling Markttoegang apparaten) VOL!
Agentschap Telecom, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Agentschap Telecom (HR) VOL!
Agentschap Telecom, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Agentschap Telecom (Juridische Zaken)
Agentschap Telecom, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Agentschap Telecom (Management)
Agentschap Telecom, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Agentschap Telecom (Sanctiebureau) VOL!
Agentschap Telecom, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Agentschap Telecom (Team Media)
Agentschap Telecom, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Alfa-college (EXTRA PLEKKEN!)
Alfa-College, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) - Inschrijven niet meer mogelijk!
DT&V, Ter Apel Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Doc-Direkt
Doc-Direkt, Winschoten Groningen
30/05/2022
Hele dag
Gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (Werkmaatschappij 8KTD)
Gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Buitenpost Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Noardeast-Fryslân, Dokkum Friesland
30/05/2022 - 02/06/2022
Hele dag
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde Friesland
30/05/2022 - 02/06/2022
Hele dag
Gemeente Opsterland
Gemeente Opsterland, Beetsterzwaag Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Gemeente Smallingerland
Gemeente Smallingerland, Drachten Friesland
30/05/2022 - 02/06/2022
Hele dag
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Weststellingwerf, Wolvega Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (VOL!)
Gerechtshof Leeuwarden, Leeuwarden Friesland
30/05/2022
Hele dag
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - 30 mei (VOL!)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Ter Apel Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Loopbaaninitiatief
Loopbaaninitiatief, Heerenveen Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Martini Ziekenhuis (facilitair) EXTRA PLEKKEN!
Martini Ziekenhuis, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Martini Ziekenhuis (kwaliteit en veiligheid) VOL!
Martini Ziekenhuis, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Martini Ziekenhuis (management) VOL!
Martini Ziekenhuis, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Martini Ziekenhuis (medische techniek) VOL!
Martini Ziekenhuis, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Martini Ziekenhuis (personeelszaken) VOL!
Martini Ziekenhuis, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
NHL Stenden Hogeschool (VOL!)
NHL Stenden Hogeschool, 8917 DD Leeuwarden Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Noorderlink (VOL!)
Noorderlink, Groningen Groningen
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Omrop Fryslân (VOL!)
Omrop Fryslân, Leeuwarden Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Rabobank Friesland/Groningen/Drenthe
Rabobank, Heerenveen Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Sport Fryslân
Sport Fryslân, Heerenveen Friesland
30/05/2022 - 02/06/2022
Hele dag
Vakflexwerk
Vakflexwerk, Heerenveen Friesland
30/05/2022 - 03/06/2022
10:00 - 14:00
Leerwerkloket Fryslân (VOL!)
Leerwerkloket Fryslan, Leeuwarden Friesland
30/05/2022
13:00 - 15:00
De Ontwikkel Uitblinkers
Online, ..
31/05/2022
Hele dag
Caparis N.V.
Caparis NV, Drachten Friesland
31/05/2022
Hele dag
Faculteit Letteren/Universiteit Groningen (VOL!)
Faculteit Letteren/Universiteit Groningen, Groningen Groningen
31/05/2022
Hele dag
Friesland College
Friesland College, Leeuwarden Friesland
31/05/2022
Hele dag
Fryske Akademy (VOL!)
Fryske Akademy, Ljouwert Friesland
31/05/2022
Hele dag
Gasunie
Gasunie, Groningen Groningen
31/05/2022
Hele dag
Gemeente Leeuwarden (31 mei)
Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Friesland
31/05/2022
Hele dag
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - 31 mei VOL!
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Ter Apel Groningen
31/05/2022
Hele dag
RDW
RDW – Veendam, Veendam Groningen
31/05/2022 - 01/06/2022
Hele dag
Stichting Jeugdhulp Friesland (VOL!)
Stichting Jeugdhulp Friesland, Leeuwarden Friesland
31/05/2022
Hele dag
TuinindeStad
TuinindeStad, Groningen Groningen
31/05/2022
Hele dag
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest, Groningen Groningen
31/05/2022
09:00 - 16:00
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Groningen Groningen
31/05/2022
09:00 - 11:30
Set In (31 mei)
Set In, Leeuwarden Friesland
31/05/2022
09:30 - 15:00
Stichting Doarpswurk (EXTRA PLEKKEN!)
Stichting Doarpswurk, Raerd Friesland
01/06/2022
Hele dag
bv SPORT
bv SPORT, Leeuwarden Friesland
01/06/2022
Hele dag
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Waadhoeke, Franeker Friesland
01/06/2022
Hele dag
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - 1 juni (VOL!)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Ter Apel Groningen
01/06/2022 - 03/06/2022
Hele dag
Schouwburg De Lawei (VOL!)
De Lawei, Drachten Friesland
01/06/2022
Hele dag
UWV - district Noord (Groningen)
UWV, Groningen Groningen
01/06/2022
Hele dag
UWV - district Noord (Leeuwarden)
UWV Noord, Leeuwarden Groningen
01/06/2022
Hele dag
Vanboeijen
Vanboeijen, Assen Drenthe
01/06/2022
09:00 - 15:30
Rijkswaterstaat Noord-Nederland (inschrijven niet niet meer mogelijk)
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Leeuwarden Friesland
01/06/2022
10:00 - 13:00
Belastingdienst Douane
Belastingdienst Douane, Leeuwarden Friesland
01/06/2022
12:00 - 16:30
Wetterskip Fryslân (Data science - 1 juni)
Wetterskip Fryslân, Leeuwarden Friesland
02/06/2022
Hele dag
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), Leeuwarden Friesland
02/06/2022
Hele dag
De Dienst Noardwest Fryslân
De Dienst Noardwest Fryslân, Franeker Friesland
02/06/2022
Hele dag
Gemeente Harlingen
Gemeente Harlingen, Harlingen Friesland
02/06/2022
Hele dag
Gemeente Leeuwarden (2 juni)
Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Friesland
02/06/2022
Hele dag
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân, Sneek Friesland
02/06/2022
Hele dag
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - 2 juni VOL!
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Ter Apel Groningen
02/06/2022
Hele dag
Justitiële ICT Organisatie
Justitiële ICT Organisatie, Veenhuizen Drenthe
02/06/2022
Hele dag
Provincie Fryslân
Provincie Fryslân, Leeuwarden Friesland
02/06/2022
Hele dag
RDW (Divisie ICT)
RDW – ICT – Groningen, Groningen Groningen
02/06/2022
Hele dag
SSC DJI (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
SSC DJI, Veenhuizen Drenthe
02/06/2022
09:00 - 11:30
Set In (2 juni)
Set In, Leeuwarden Friesland
02/06/2022
09:30 - 12:30
DICTU
Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Assen Drenthe
02/06/2022
09:30 - 15:30
Tresoar (VOL!)
Tresoar, Leeuwarden Friesland
02/06/2022
09:30 - 11:00
Wetterskip Fryslân (Strategisch opleidingsplan - 2 juni)
Online, ..
02/06/2022
10:00 - 14:00
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen, Heerenveen Friesland
02/06/2022
13:00 - 17:00
Hanzehogeschool (VOL!)
Hanzehogeschool Groningen, Groningen Groningen
02/06/2022
13:45 - 17:00
Openbaar Ministerie (Adviseur Bedrijfsvoering/Projecten/Bedrijfsinformatie en Control) VOL!
Openbaar Ministerie / Arrondissementsparket Noord-Nederland, Groningen Groningen
02/06/2022
13:45 - 17:00
Openbaar Ministerie (Beleidsmedewerker) VOL!
Openbaar Ministerie / Arrondissementsparket Noord-Nederland, Groningen Groningen
02/06/2022
13:45 - 17:00
Openbaar Ministerie (Facilitair medewerker/medewerker Service en beveiliging/Repro medewerker) VOL!
Openbaar Ministerie / Arrondissementsparket Noord-Nederland, Groningen Groningen
02/06/2022
13:45 - 17:00
Openbaar Ministerie (Medewerker/Coördinator Administratie) VOL!
Openbaar Ministerie / Arrondissementsparket Noord-Nederland, Groningen Groningen
02/06/2022
13:45 - 17:00
Openbaar Ministerie (Secretaris/Adjunct Officier/Officier van Justitie) VOL!
Openbaar Ministerie / Arrondissementsparket Noord-Nederland, Groningen Groningen
03/06/2022
Hele dag
Rechtbank Noord Nederland (VOL!)
Rechtbank Noord Nederland, Groningen Groningen
03/06/2022
Hele dag
Zielewind (VOL!)
Zielewind, Leens Groningen
08/06/2022
12:30 - 16:30
Wetterskip Fryslân (Innovatieve Waterzuivering - 8 juni)
Wijkgebouw Noorderhoek, Sneek Friesland