Provincie Fryslân

Datum/Tijd
Date(s) - 02/06/2022
Hele dag

Locatie
Provincie Fryslân


Wanneer?

Donderdag 2 juni 2022 (de definitieve uitnodiging met tijdstippen worden op een later moment via de mail verzonden).

Programma

Een boeiende inkijk bij het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Over Provincie Fryslân

Provincie Fryslân is een organisatie die werkt voor en met de Mienskip! Met als hoofddoel: samen werken aan een mooi en sterk Fryslân. Samen met ruim 750 collega’s bouwen we aan een mooie woon-, werk- en leefomgeving. De provincie zorgt er onder andere voor dat onze wegen begaanbaar blijven en dat we kunnen genieten van de Fryske natuur. Ook geven we ondernemers kansen en zorgen we ervoor dat de Fryske identiteit en cultuur behouden blijven. Hiermee wordt ook de Fryske eigenheid bedoeld: Neem bijvoorbeeld de grote infraproject als De Centrale As, Leeuwarden Vrij-Baan, N31 Harlingen, Knooppunt Joure en andere Friese wegen projecten. Hierbij besteedden we niet alleen aandacht aan de weg maar investeerden we ook in de omwonenden en de omgeving van het project. De Fryske eigenheid was ook te herkennen in LF2018 dat een feest van en voor de Friese mienskip was.

Samen werken aan een mooi en sterk Fryslân
Samen met gemeenten en andere partners pakken we maatschappelijke vraagstukken aan en werken we met hart en ziel voor Fryslân. Het doel van onze organisatie is om de Friese inwoners op de eerste plaats te hebben. Dit houdt concreet in dat we bij het bedenken van beleid, het belang van de Friese mienskip altijd in gedachten houden. Oftewel: mienskip op 1.

In onze organisatie maken we beleid, afgestemd op de plannen die het college van Gedeputeerde Staten maakt. Daarna voeren wij het uit. Meestal door ons zelf, maar vaak ook in samenwerking met andere overheden of maatschappelijke organisaties. Bij maatschappelijke vraagstukken valt te denken aan vraagstukken omtrent infrastructuur, economie, cultuur of natuur. De provincie Fryslân werkt opgavengestuurd. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners. In de praktijk betekent dit dat veel medewerkers vanuit een pool op verschillende projecten en programma’s wordt ingezet, passend bij de maatschappelijke vraagstukken en hun ambities en kennis.

www.fryslan.frl

Contactgegevens Week van de Uitwisseling

b.veuger@fryslan.frl

Reserveringen

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk