Rijkswaterstaat Noord-Nederland (Bedrijfsvoering – Managementcyclus) = VOL

Datum/Tijd
Date(s) - 18/06/2019
Hele dag

Locatie
Rijkswaterstaat Noord-Nederland


Beschrijving organisatie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, voldoende en schoon water en waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is beheerder van het mooiste natuurgebied van Nederland: de Waddenzee. De Waddenzee staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst en is Natura 2000-gebied. Naast het beheer van dit Werelderfgoed werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water (inclusief de bereikbaarheid van de Waddeneilanden) en betrouwbare en bruikbare informatie in Drenthe, Fryslân en Groningen. Ons werkgebied bestaat onder andere uit:

  • 472 km weglengte
  • 41 kunstwerken
  • 1072 km beheerde vaarwegen
  • 2949 km2 water

Wat biedt de organisatie?

Rijkswaterstaat biedt het volgende programma aan op 18 juni 2018:

10.00 – 12.15 uur gezamenlijke start, uitleg RWS (directie en medewerkers aan het woord)
12.15 -13.15 uur gezamenlijke lunch en mogelijkheid netwerken
13.15 – 15.30 uur meedraaien bij afdeling/functie naar keuze (zie mogelijkheden)

Het betreft de afdelingen SLU (Samenwerking Landelijke Uitvoering), Bedrijfsvoering – Planning & Control, Bedrijfsvoering – Netwerkmonitoring, Bedrijfsvoering – Managementcyclus, Afdeling Communicatie en Strategie, Bedrijfsvoering – HRM.

Je kunt meelopen en in gesprek gaan met de medewerkers Managementcyclus. Het cluster Managementcyclus adviseert en ondersteunt het management bij de sturing van de organisatie. T.b.v. de sturing zorgen zij voor het tot stand komen van het Managementcontract en organiseren ze de voortgang en verantwoording hierop. Daarbij vindt regelmatig afstemming plaats tussen de diverse bestuurslagen waarbij ze zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is. De managementmedewerkers worden eveneens ingezet bij complexe organisatie- en projectvraagstukken. Om te komen tot sturingsinformatie maakt RWS gebruik van o.m. SAP. De managementmedewerkers adviseren en ondersteunen hierbij over de inrichting en gebruik. De sturingsinformatie heeft m.n. betrekking op de voortgang van de productie, procesgericht werken samen met anderen, gebruikers en omgeving en organisatieontwikkelingen.

Max. 4 deelnemers.

Meer informatie over de organisatie

www.rijkswaterstaat.nl

Reserveringen

Dit evenement is volgeboekt.